Одбор за сарадњу са граничном полицијом

Дана 05.07.2012. године у оквиру ресора Извршног одбора, Одбора за сарадњу са граничном полицијом извршен је обилазак Станица граничне полиције ТИСА и ЂАЛА.
   У станици граничне полиције за ОДГ Тиса заједно са председником Координационог центра Кикинда, Жељком Ђуровићем, обављен је разговор са члановима НСП у СГ Тиса, где је том приликом од стране присутних изнето веома тешко материјално-техничко стање у СГП као и тешки услови боравка у просторијама. У СГП Тиса није решено питање водовода, те исти имају воду само до капије, односно до улаза з круг објекта а у кругу објекта имају бунар са кога се такође снабдевају водом која није за пиће и коју не користе за пиће. У зимском периоду топе снег како би имали воду за тоалете. Приликом обављања послова и задатака из надлежности обезбеђења државне границе услови су такође лоши. Возила су у веома лошем стању, батеријске лампе су неупотребљиве јер за исте немају улошке које је требало давно заменити, недовољан број људи, немају радницу на одржавању хигијене, возила у зимском периоду немају грејање, просторије у летњем периоду су толико топле да је тешко у просторијама обављати основне послове и задатке дежурне службе. У СГП Тиса само два човека нису били чланови НСП-а, а од данас само један члан. Присутни су упознати са радом Одбора за сарадњу са граничном полицијом НСП-а и истим је пренето да ће њихова проблематика бити презентована Председништву и Извршном одбору НСП-а као и начелнику УГП и да очекују повоан резултат у побољшању услова рада и боравка у СГП.
У станици граничне полиције Ђала промовисан је рад НСП-а где је том приликом било присутно петнаест полицијских службеника који су чланови ПСС-а, сем једне колегинице која је члан НСП-а. Председник К.Ц. Кикинда НСП-а, Ђуровић, се у уводном излагању представио присутнима и својим излагањем представљао рад и организацију НСП-а, права и обавезе чланова, руководства и др. што је у интересу проширивања чланства. Након Ђуровићевог излагања у свом представљању, присутне сам упознао са радом Одбора за сарадњу са граничном полицијом и том приликом изложио пар својих активности из наведене области. Заједно са Ђуровићем сам присутнима наводио могуће проблеме који су уобичајени у Станицама граничне полиције, а од стране присутних се нико није оглашавао иако су више пута питани да ли имају било какав проблем да нам изнесу. За време промовисања у сали је био присутан и командир СГП Ђала, Живковић Ненад, што је можда спутавало присутне да поставе питања. При завршетку састанка, присутни се делом укључују у разговор где се петоро присутних изјашњава да ће приступити НСП-у.
Након завршеног састанка, односно промовисања, вођен је разговор са командиром СГП Ненадом Живковићем где су том приликом размењена искуства у раду Станица граничне полиције на целој територији Републике Србије.

Независни Синдикат Полиције
Извршни Одбор
Заменик Председника
Веселин Николић

Print Friendly, PDF & Email