МЕМОРАНДУМ

НСП – МОЈА СИГУРНОСТ НА РАДНОМ МЕСТУ

 Зашто да постанем (останем) члан НСП???

 ЗАТО ШТО:

–          Има преко 17000 чланова и заступа интересе већине запослених у Полицијској Управи Кикинда,

–          је члан Савета Европских Синдиката Полиције – CESP, који директно утиче на Европске норме које треба да примењује Влада Републике Србије,

–          је јединствен и репрезентативан друштвени партне Министраства Унутрашњих Послова, које је по закону у обавези да сарађује са Независним Синдикатом Полиције о свим питањима у вези економско-друштвеног и професионалног положаја запослених,

–          организује бесплатну правну помоћ за своје чланове, као јединствени овлашћени заштитник права запослених која проистичу из рада, заступник и бранитељ у дисциплинским поступцима и поступцима за материјалну одговорност, као и у другим радним споровима

ПОСЕБНО ЗАТО ШТО:

–          је једини и први у историји српске полиције организовао штрајк запослених у Министраству Унутрашњих Послова,

–          је потписивањем Посебног колективног уговора, као репрезентативни синдикат полиције, регулисао најшира права радника Министраства Унутрашњих Послова, која се посебно тичу прековременог рада, рада у време државних и верских празника, рад ноћу и у сменама,

–          неће одустати од обезбеђења и примене највиших стандарда заштите на раду,

–          и коначно неће одустати да обезбеди бенефицирано пензионисање са највише 40 година стажа, са најповољнијим просеком и отпремнином.

И ЈОШ ЗАТО ШТО:

–          својим члановима обезбеди и додели солидарну, једнократну помоћ по основу рођења детета, трошкова лечења, медицинска и друга помагала, смрти члана уже породице (брачни друг и деца) и сл.

–          обезбеђује и дели новогодишње пакетиће деци својих чланова

–          поклони 8.мартовске поклоне својим колегиницама

–          подели свим својим члановима пригодне новогодишње поклоне

–          обезбеђује привилеговано, уз одложено и у више рата плаћење, а по некад и ексклузивно коришћење услуга и куповину производа од више десетина произвођача и продаваца

 ДА ЛИ СЕ ЈОШ УВЕК ДВОУМИШ???

НЕ ОКЛЕВАЈ, УЧЛАНИ СЕ!!!
 
НСП ЈЕ ЗВАНИЧНИ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ПАРТНЕР И 

ПРЕДСТАВНИК СВИХ ЗАПОСЛЕНИХ У МУП-у!!!