НСП: ПКУ

ПКУ за полицијске службенике

„Службени гласник РС“, бр. 18/2011 На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09),

ПКУ за државне органе

„Службени гласник РС“, бр. 95/2008 На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07 и 67/07 – исправка), а у вези са чланом 242. и чланом 245.