Месечна архива: март 2011

ПКУ за полицијске службенике

„Службени гласник РС“, бр. 18/2011 На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09),