Месечна архива: октобар 2008

ПКУ за државне органе

„Службени гласник РС“, бр. 95/2008 На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07 и 67/07 – исправка), а у вези са чланом 242. и чланом 245.