НАСЛОВНА

Независни Синдикат Полиције је независна, неполитичка, самостална и добровољна организација свих запослених у Министарству Унутрашњих Послова.

ОСНОВНА НАЧЕЛА РАДА

– заштита и заступање радног и социјалног права чланова,
– демократско заступање и уважавање воље чланова,
– добровољно приступање и иступање из синдиката,
– независност о послодавцу, политичким странкама и верским заједницама,
– јавност рада демократски изабраних тела сидниката,
– развијање радничке и синдикалне солидарности,
– недопуштање било какве дискриминације радника, као ни кршење слобода и права радника


НСП је члан
Удружења Европских Синдиката Полиције